ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน:
 
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
 11 
 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 08:32:03 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง

สัพพปาปัสสะ อกรณัง
( เว้นจากความชั่วทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา ใจ)

กุสลัสสูปสัมปทา
( ทำความดีให้ถึงพร้อมด้วย กาย วาจา ใจ)

สจิตตปริโยทปนัง
( ชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วหมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง เช่น กิเลส และ นิวรณ์ เป็นต้น)

เอตัง พุทธานสาสนัง
( พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ทรงสอนแบบนี้เหมือนกันหมด )พระธรรมเทศนา เรื่อง โอวาทปาติโมกข์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

แสดงเมื่อ วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2523

(ผมตัดตอนมานะครับ อยากอ่านฉบับเต็มดูที่แหล่งข้อมูลด้านล่างครับ)

....คาถาตามภาษาบาลี ที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า สัพพปาปัสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทาสจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง เป็นอันว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองแขก ก็พูดภาษาแขกถ้าจะแปลเป็นภาษาไทย ท่านตรัสอย่างนี้ว่า

1. สัพพปาปัสสะ อกรณัง ซึ่งแปลเป็นใจความว่า เวลาที่เธอไปสอนเขา จงแนะนำให้บุคคลทั้งหมด งดจากความชั่วทุกอย่าง ขึ้นชื่อว่า ความชั่วทุกอย่าง จงอย่าทำ แต่สิ่งที่ควรเว้นในด้านของความชั่วจะไปอบายภูมิ นั่นก็คือ อย่าให้ละเมิด ศีล 5 เป็นเรื่องสำคัญ อันดับแรกยกศีล 5 ขึ้นมาเป็นที่ตั้ง อันดับที่สองแนะนำให้ทุกคนรักษากฎหมายในประเพณีนิยม ของในเขตนั้น ๆ ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายประเพณีนิยมก็ดี เป็นความไม่ดี การละเมิดศีล 5 ก็ดี เป็นความไม่ดี ถือว่าเป็นความชั่ว

ฉะนั้นขอทุกท่าน จงพากันแนะนำในกิจเบื้องต้น ว่าให้ทุกคนทรงศีลเสียให้บริสุทธิ์ อย่าละเมิดศีล และย่อมละเมิดระเบียบประเพณีของเขต นี่เป็นจะที่ 1และ
ประการที่ 2 องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ตรัสว่า กุสลัสสูปสัมปทา คำว่า กุสลัสสูปสัมปทา ก็หมายความว่า เมื่อเขาละความชั่วแล้ว ให้ทำความดีทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ คือไม่ละเมิดและพยายามรักษาศีลให้ทรงตัว ปฏิบัติตามระเบียบประเพณีให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ศีลที่จะมีขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร 4 คือ 1. มีใจรักซึ่งกันและกัน ทั้งคนและสัตว์ หวังความเป็นมิตร ไม่คิดเป็นศัตรู ประการที่ 2. มีความสงสาร หวังในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในด้านวัตถุ ด้านกำลังกาย และด้านกำลังปัญญา และประการที่ 3 ไม่มีจิตอิจฉาริษยาซึ่งกันและกาน เห็นใครได้ดียินดีในความดีนั้นมีการสอดส่งอพิจารณาว่าทำไม่เขาจึงดี เมื่อรู้เขาดีด้วยเหตุอะไร ก็ปฏิบัติตามเหตุนั้น ตัวก็จะดีด้วย ประการที่ 4 สิ่งใดที่เขาเพลี่ยงพล้ำ เราไม่สามารถจะช่วยได้ เราไม่ซ้ำเติม วางเฉย คอยที่อยู่พร้อมที่จะช่วยเหลือ มีการทำใจอย่างนี้ ปฏิบัติ อย่างนี้ชื่อว่า กุสลัสสูปสัมปทา เป็นการสร้างความดีให้ปรากฏและองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็ตรัสเป็น
ข้อที่ 3 ว่า สจิตตปริโยทปนัง ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงแนะนำให้บุคคลทั้งหลาย ได้สร้างเหตุ 3 ประการได้แล้วตรง จงทำจิตใจของบุคคลนั้นให้ผ่องแผ้ว คือ สอนให้เขาแนะนำให้เขาจงทำใจให้ผ่องแผ้ว โดยอันดับแรกก็พยายามระงับนิวรณ์ 5 ประการ ให้จิตเป็นฌาน จิตเป็นฌานธรรมดาในอันดับแรก ที่เรียกกันว่า สุข ด้านของสุกขวิปัสสโกก็ดี และยิ่งกว่านั้น องค์สมเด็จพระชินศรีแนะนำว่า ถ้าจะสามารถให้ได้ในเขตของวิชชาสาม และอภิญญาหก ได้ก็ยิ่งดี เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันในคำสอน ใน

ตอนท้าย องค์สมเด็จพระชินวรทรงแนะนำให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นจงทำลายสังโยชน์ให้สิ้นไป ถ้าไม่เกินวิสัยที่จะพึงรับได้ เพราะว่าคนที่จะรับคำสอนน่ะ มีอยู่ 4 ประเภท

1. อุตฆฏิตัญญู เป็นคนที่มีบุญวาสนาบารมีดี แนะนำประเดี๋ยวเดียวก็สำเร็จอรหัตผล

2. วิปจิตัญญู คนประเภทนี้ปัญญาทรามลงมานิดหนึ่ง พูดน้อยๆ ไม่เข้าใจ อธิบายให้ฟัง จึงจะมีความเข้าใจ และก็เป็นอรหันต์ได้

3. เนยยะ บุคคลประเภทนี้ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้ แต่ว่าสอนให้มีความรู้ดี รู้ชอบได้ คือเข้าถึงไตรสรณคมน์ ทรงศีล 5 บริสุทธิ์

4. ปทปรมะ บุคคลประเภทนี้สอนเท่าไหร่ ก็ไม่มี มักไม่มีผล สอนให้คนประเภทนี้ทำดีไม่ได้

เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำอย่างนี้แล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงยืนยันว่า องค์สมเด็จพระภควันต์บรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ทรงสอนแบบนี้เหมือนกันหมดท่านทรงยืนยันว่า

1. ทรงสอนว่าให้คนงดความชั่วทั้งหมด

2. สอนให้ทรงไว้ซึ่งความดี

3. แนะนำให้ทำใจผ่องใสจากกิเลส

องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกท่านแนะนำอย่างนี้เหมือนกันหมด


แหล่งข้อมูล
http://www.watpanonvivek.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3190:2012-02-25-20-35-17&catid=37:2010-03-02-03-52-18&Itemid=167

 12 
 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 10:51:36 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=10963.0

 13 
 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 08:03:57 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์


ชายหญิงใด ต้องการอยากทราบว่า ในระยะปีใดดวงชะตาปีที่ตกนั้น จะดีหรือร้าย ท่านให้ถือหลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ตกนั้นแล

ถ้าเจ้าชาตาประจำเกิดเป็นชาย ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางขวามือให้ครบอายุปัจจุบันนี้

ถ้าเจ้าชาตาเป็นหญิง ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์เวียนไปทางซ้ายมือ จนครบอายุปัจจุบันนี้

1. ถ้าตก เจดีย์ ท่านว่า ปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จะมีสุขกายสบายใจ จะได้ทำบุญกุศลในศาสนา ปรารถนาสิ่งใด ย่อมได้สมใจนึกแล

2. ถ้าตก ฉัตรเงิน ท่านว่า ปีนั้นจะมีลาภผลเงินทอง ใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทางทิศใด จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูพอประมาณแล

3. ถ้าตก คอขาด ท่านว่า ปีนั้น จะประสบความร้อนอกร้อนใจ จะมีคดีความถึงโรงถึงศาล ทำให้ต้องเสียเงินทองของรัก ไม่มีเวลาประกอบอาชีพ ทำมาหากินอย่างปกติสุข ไม่ดีเลย

4. ถ้าตก เรือนหลวง ท่านว่า ปีนั้นจะมีดีมีความสุขกายสบายใจ จะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในเรื่องความเป็นอยู่ เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ดีแล

5. ถ้าตก ปราสาท ท่านว่าปีนั้นว่าจะมีความสุขอย่างยิ่ง จะประสบโชคลาภมากมายในชีวิต คิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนา ดีนักแล

6. ถ้าตก ราหู ท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความ จะมีคนมาคอยยุแหย่ให้วุ่นวาย หรือ หาเรื่องราวให้เราต้องเดือนร้อน จะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำ ไม่ดีแล

7. ถ้าตก ฉัตรทอง ท่านว่า ปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่เดือนร้อนเลย ดีนักแล

8. ถ้าตอก เทวดาขี่เต่า ท่านว่า ปีนั้นค่อนข้างดี จะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงาน แต่ระวังบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ ดีปานกลางแล

9. ถ้าตก คนต้องขื่อคา ท่านว่า ปีนั้นถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวและตนเอง จะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย

10. ถ้าตก พ่อหมอ ท่านว่า ปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสาเจ้านายจะได้ดี แต่จะมีความสุขไม่มากนัก จะทุกข์กายทุกข์ใจพอประมาณ ดีปานกลางแล

11. ถ้าตก แม่มด ท่านว่า ปีนั้นจะมีคนนำลาภมาให้ แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชาตา มีความสบายใจพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจ ดีปานกลางแล

12. ถ้าตก นาคราช ท่านว่า ปีนั้นจะมีอำนาจวาสนา ชะตากำลังดี มีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้ จะได้ลาภจากบริวารและผู้ใหญ่ แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มาก ดีปานกลางแล


หมายเหตุ

ดูภาพประกอบ อย่าลืม หญิงนับไปซ้าย ชายนับไปขวา จนครบเท่าอายุปัจจุบันของท่านอ้างอิงจาก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=247450

 14 
 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 11:10:01 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
ล็อคพวงมาลัย


http://www.visitlock.com/

ยิ่งเจริญ
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=24466

ย้ำกันอีกครั้งว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ "กันขโมย" แต่เป็น "ถ่วงเวลาขโมย" นะครับ มีไว้ถ่วงเวลาเฉยๆ หรือให้มันไปเอาคันอื่นที่ง่ายกว่าแทน แต่ถ้ามี "ใบสั่ง" มาล่ะก็ ถึงติดอะไรมาก็ไม่รอดครับ ดังนั้นติดแล้วก็อย่าประมาท พยายามจอดรถในที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับ โดยเฉพาะตอนกลางคืน หลีกเลี่ยงการจอดในที่เปลี่ยว และอย่าจอดนอกบ้านครับ ถ้าเป็นไปได้

ดูเวปนี้แล้วเตือนตนเองทุกครั้งที่จอดรถนะครับ
http://gimyong.com/talung/index.php?topic=64113.0

นี่เนื้อหาข่าวทั้งหมดนะครับ เจ้าของรถโชคดีมาก ที่โจรโดนจับเพราะหน้าตาไม่ให้ 07 EiEi
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9530000110784

ล่ามไว้ซะหมดเรื่องกัน
 15 
 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 11:15:44 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
หนูเข้าห้องเครื่อง
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=27234.msg458097#msg458097

น้ำเข้าท้ายรถ
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=25831.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=10173.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=16271.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=15120.0

 16 
 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 11:18:07 am 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
มังกรคู่สู้สิบทิศ
http://bit.ly/1bQ5h0Z

มหาภารตะ
http://www.iseriesonline.net/mahabharat/

 17 
 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 09:54:53 am 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

TH SarabunPSK Regular ฟอนต์แห่งชาติและแบบแสดงตัวอย่างฟอนต์แห่งชาติ เป็นฟอนต์ฟรีแวร์แจกฟรี สำหรับใช้งานเอกสาร และงานด้านกราฟิก โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งานทั้งบนระบบ Windows และ ระบบ Open source THAI OS Ubuntu และ mac OS สามารถดาวน์โหลดใช้งานด้านล่างนี้

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-6266.zip

โปรแกรมช่วยติดตั้ง
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-9927.exe

คู่มือการติดตั้งฟอนต์ด้วยตนเอง
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-5035.pdfอ้างอิงจาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=20883&Key=news20

 18 
 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 12:12:07 am 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
สมัครฟรี ลองแวะเข้าไปดูข้อมูลก่อนสิครับ
http://www.pttbluesociety.com/

สำหรับคนใจร้อนอยากสมัครเลย ก็เชิญจ้า
https://www.pttbluecard.com/Register/RegisterStep3.aspx

 19 
 เมื่อ: มีนาคม 14, 2013, 08:36:46 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=15675
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=28253.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=15023.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=17227.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=16983.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=23161.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=24282.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=22917.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=20701.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=24304.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=26217.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=19832.0
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=631.0

สินมั่นคงมี Gift Voucher Big C
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=29035
http://www.thaialmeraclub.com/index.php?topic=29080

 20 
 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:45:47 pm 
เริ่มโดย อ.สมฤกษ์ - กระทู้ล่าสุด โดย อ.สมฤกษ์
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การรำไท่จี๋ชี่กง

Download File .RAR ได้ที่นี่ครับ
http://hpc9.anamai.moph.go.th/share/index.php?topic=250.0

ไฟล์ถูกแบ่งเป็น 6 ส่วน
ให้โหลดทั้งหมด แล้วรวมเป็นไฟล์เดียวด้วย Win RAR
จะได้ไฟล์สำหรับ Write ลงแผ่น จ้า

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF
Cennet By Burak
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!